ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku přípravku Zyprexa 10 mg

Dne 17.5.2007 obdržel SÚKL informaci od britské lékové agentury MHRA, že ve Velké Británii byl zjištěn padělek léčivého přípravku Zyprexa 10 mg, a to v legálním distribučním kanálu. Dne 24.5.2007 byla tato informace potvrzena prostřednictvím systému rychlého varování (Rapid Alert System).  

Postiženy jsou tři šarže č. A200127, A216454, A229505. 

Čísla šarží padělku jsou shodné s čísly skutečně vyrobených legálních šarží. Originální šarže byly vyrobeny v UK, balení bylo určeno pro francouzský trh, kde byly také distribuovány. Do Velké Británie však již pro účely přebalení a paralelního dovozu byly dovezeny padělky. 

Padělek poměrně zdařile napodobuje francouzskou verzi přípravku určenou pro francouzský trh.Padělek obsahuje stejně jako originál účinnou látku olanzapin, jeho obsah však není v souladu s limity určenými pro Zyprexu 10 mg. 

Porovnání padělaného a originálního přípravku:.pdf Porovnání padělaného a originálního přípravku:.pdf (123,50 KB)

Jak nás informoval zástupce společnosti držitele registračního rozhodnutí v ČR, společnosti Eli Lilly ČR s.r.o., jde o první nález padělku těchto šarží. 

SÚKL v této věci nepřijal žádná opatření z důvodu, že postižená šarže nebyla distribuována na český trh. Prosíme však širokou  veřejnost o poskytnutí jakékoli informace v případě, že by se s přípravkem Zyprexa 10 mg, č.šarže A229505,  setkala na českém trhu, a to telefonicky 272 185 333 nebo elektronicky infs@sukl_cz.