ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku přípravku PLAVIX 75 mg

Dne 25.5.2007 obdržel SÚKL informaci od britské lékové agentury MHRA, že ve Velké Británii byl zjištěn padělek léčivého přípravku Plavix 75 mg, a to v legálním distribučním kanálu.  

Postiženy jsou tyto dvě šarže. 3098, 6Y098. 

Obě výše uvedená čísla šarží se shodují s originálními čísly šarží, které byly do Velké Británie dovezeny ve francouzských obalech paralelními distributory. Padělky se tedy mohou objevit v těch skladech ve Velké Británii, kam byl dodán přípravek Plavix, který je označen nálepkou s anglickými texty nebo přebalen do anglických obalů (procesem přebalování v rámci paralelní distribuce). 

MHRA nařídila stáhnutí postižených šarží z trhu, a to až z úrovně lékáren. 

Sanofi – Aventis a Bristol Myers Squibb, držitel registračního rozhodnutí pro UK, dodává do Velké Británie přípravek Plavix v anglickém obalu klasickou cestou (nikoli paralelně). Takto dodané zásoby přípravku Plavix nejsou napadeny padělky a mají jiná čísla šarží než jsou výše uvedená. 

Přípravky dodané držitelem registračního rozhodnutí a paralelním distributorem jsou od sebe rozlišitelné. 

SÚKL v této věci nepřijal žádná opatření z důvodu, že postižené šarže nebyly distribuovány na český trh.

Prosíme však širokou  veřejnost o poskytnutí jakékoli informace v případě, že se s přípravkem Plavix 75 mg , výše uvedených šarží, setkáte na českém trhu, a to telefonicky 272 185 333 nebo elektronicky infs@sukl_cz