ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku LP Risperidon

Státní ústav pro kontrolu léčiv  obdržel od bulharské lékové agentury informaci o výskytu padělku přípravku Risperidon AL 1 mg flm. tbl. 20x1mg.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) obdržel od bulharské lékové agentury informaci o výskytu padělku přípravku Risperidon AL 1 mg flm. tbl. 20x1mg, č. šarže 74646 exp. 08/2010 v bulharském distribučním řetězci.

Risperidon AL je přípravek určený k léčbě těžkých duševních onemocnění. V ČR není výše uvedená verze  přípravku registrována. U přípravku není známo datum výroby ani držitel rozhodnutí o registraci. Podle dostupných informací byl přípravek přebalen do obalu  s německým textem. Bulharská léková agentura informuje, že v současné době probíhá další vyšetřování výskytu výše uvedeného padělku. O případných dalších zjištěních poskytnutých bulharskou agenturou bude SÚKL informovat.

SÚKL nemá žádné informace o možném výskytu tohoto padělku v ČR, ale i přesto informoval o výskytu padělku v Bulharsku držitele rozhodnutí o registraci přípravků s obsahem účinné látky  risperidon  a vyžádal jejich spolupráci.

21.5.2008 
Oddělení enforcementu a regulace reklamy