ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek, Trazidex, GAAP, Mabthera, Janumet a Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek Ofteno, Trazidex Ofteno, GAAP Ofteno, Mabthera, Janumet a Opdivo.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivých níže uvedených léčivých přípravků. Padělky byly zachyceny pravděpodobně na území Mexika.

  

Název léčivého přípravku

Síla

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Tylex

750mg

AN9867

11/2023

Xgeva

120mg/ml

3007100

08/2023

Krytantek Ofteno

20mg/5mg/2mg/ml

4022639

Není známa

4023612

Není známa

4023759

Není známa

4021875

26. 8. 2022

Trazidex Ofteno

3mg/1mg/ml

4022084

10. 6. 2022

GAAP Ofteno

0,05mg/ml

4020665

Není známa

4020108

Není známa

4022084

19. 11. 2022

Mabthera

500mg/50ml

B6017B018

5. 12. 2023

H1037B02

16. 11. 2023

H1067B18

Není známa

H1067B12

Není známa

Janumet

50mg/850mg

W003051

17. 11. 2023

Opdivo

10mg/100ml

EEES3542

12/2022

ACC4096

10/2023

  

Léčivé přípravky Xgeva, Mabthera, Janumet a Opdivo jsou v ČR registrované centralizovaným postupem. Zástupci držitelů rozhodnutí o registraci těchto léčivých přípravků potvrdili, že uvedené šarže nebyly dovezeny do ČR.

Léčivé přípravky Tylex, Krytantek Oteno, Trazidex Ofteno a GAAP Ofteno v ČR registrované nejsou. 

Žádná z uvedených šarží nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Tylex, Xgeva, Krytantek Ofteno, Trazidex Ofteno, GAAP Ofteno, Mabthera, Janumet a Opdivo, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

21. 4. 2023