ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tykerb, Alistint, Lakesia, Forxiga, Dapoza a Prolia - aktualizace ze dne 15. 1. 2024

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tykerb, Alistint, Lakesia, Forxiga, Dapoza a Prolia.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělaných balení níže uvedených léčivých přípravků:

Název léčivého přípravku Doplněk názvu Číslo šarže Doba použitelnosti
Tykerb® (Lapatinib) 250 mg tbl. 70 527Y 07/2024
Alistint® (Alprostadil) 20 μg/mL inj. sol. P1720 06/2024
Alistint® (Alprostadil) 500 μg/mL inj. sol. P1733 09/2023
Alistint® (Alprostadil) 500 μg/mL inj. sol. P1843 12/2024
Lakesia (Ciclopirox) 8% lac. ugc. 3 ml J60125 09/26 a 09/25
Forxiga® (Dapagliflozina) 10mg 10 mg tbl. 60 KK0036 11/2025
Forxiga® (Dapagliflozina) 10mg 10 mg tbl 14 nebo 28 PK0216 09/2025
Dapoza, Hiyadap, Dapaflozin 10 10 mg tbl. 28 všechny všechny
Prolia® 60 mg/mL (Denosumab) 60 mg/l inj. 147162 01/2025

Léčivé přípravky Tykerb, Alistint, Lakesia a Dapoza nejsou v ČR registrované. Léčivé přípravky Forxiga a Prolia v ČR registrované jsou. Žádná z uvedených šarží nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Tykerb, Alistint, Lakesia, Forxiga, Dapoza nebo Prolia, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

11. 1. 2024

 

Aktualizace ze dne 15. 1. 2024

Zástupci držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků Forxiga a Prolia potvrdili, že uvedené šarže nebyly dovezeny do ČR.