Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Tempra Forte, Duradoce, Denvar, Amaryl a Agin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Tempra Forte 650 mg, Duradoce 1mg/2 mL, Denvar 400 mg, Amaryl 4mg/1000mg a Agin.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Tempra Forte 650 mg, šarže AAM6801, doba použitelnosti 12/2023, Duradoce 1mg/2 mL, šarže 213991, doba použitelnosti 6/2022, Denvar 400 mg, šarže E201188, doba použitelnosti 04/2022, Amaryl 4mg/1000mg, šarže 16E211V1, doba použitelnosti 04/2021 a Agin, šarže 7045, doba použitelnosti 7.2.2021. 

Padělaná balení byla zachycena na území Mexika. 

Uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrovány, uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s některými z výše uvedených šarží přípravků Tempra Forte, Duradoce, Denvar, Amaryl či Agin a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

25.11.2021