ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Saxenda a Ozempic - aktualizace ze dne 13. 6. 2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Saxenda, 6 mg/ml inj. sol. pep. a  Ozempic, inj. sol. pep..  

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělků LP Saxenda, 6 mg/ml inj. sol. pep., číslo šarže na sekundárním obalu MP5C989, exp. 06/2024, číslo šarže na primárním obalu MP5B962, exp.09/2024 a LP Ozempic, inj. sol. pep., šarže MP5B060, exp. 09/2024. Padělaná balení byla zachycena na území Turecka.  

Léčivé přípravky Saxenda a Ozempic jsou v ČR registrovány centralizovaným postupem. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.   

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivých přípravků Saxenda, 6 mg/ml inj. sol. pep. a Ozempic, inj. sol. pep., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

9. 6. 2023

Aktualizace ze dne 13. 6. 2023

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko, potvrdil, že šarže LP Saxenda, 6 mg/ml inj. sol. pep. a LP Ozempic, inj. sol. pep. nebyly dodány na trh v ČR.