ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Probivac-B a Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Probivac-B, 200μg inj.sus. 1x20ml a Opdivo, 10mg/ml inf. cnc. sol.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Probivac-B, 200μg inj.sus. 1x20ml, číslo šarže na sekundáním obalu 2526211014-1, exp. 06.10.2023, číslo šarže na primárním obalu 2566220/410-2, exp. 11/2023 a léčivého přípravku Opdivo 10mg/ml inf. cnc. sol., číslo šarže na sekundáním obalu: AA85509, exp. 12/2024, číslo šarže na primárním obalu AA85S09, exp. 12/2024. Čísla šarží neodpovídají originálním číslům šarží výrobců.

Léčivý přípravek Probivac-B, 200μg inj.sus. 1x20ml není v ČR registrován. Uvedená čísla šarží nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Léčivý přípravek Opdivo 10mg/ml inf. cnc. sol. je v ČR registrován centralizovaným postupem. Uvedená čísla šarží nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Probivac-B, 200μg inj.sus. 1x20ml a Opdivo 10mg/ml inf. cnc. sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

6.9.2023