ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Omnitrope

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků  Omnitrope, 5mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml a Omnitrope, 10mg/1,5ml inj. sol. 5X1  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Omnitrope, 5mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml, šarže číslo LM4521 a KG5787; Omnitrope, 10mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml, šarže číslo GV8327. Padělaný přípravek Omnitrope, 5mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml byl zachycen na území Německa, Španělska a Maďarska.

Léčivé přípravky Omnitrope, 5mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml a Omnitrope, 10mg/1,5ml inj. sol. 5X1 jsou v ČR registrovány centralizovaným postupem společenství, ale v této velikosti balení nejsou v ČR obchodovány. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tyto šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Omnitrope, 5mg/1,5ml inj. sol. 5X1,5ml a Omnitrope, 10mg/1,5ml inj. sol. 5X1, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti                    

15. 6. 2022