ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Keytruda a Enbrel

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml a Enbrel, 50mg/ml inj. sol.  

SÚKL obdržel od holandské autority informaci o záchytu třech padělaných balení léčivého přípravku Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml, číslo šarže W002260, doba použitelnosti 01/2023 a jednoho padělaného balení Enbrel, 50mg/ml inj. sol., š. šarže FG5024, doba použitelnosti 30.11.2023. Padělaná balení byla zachycena na území Holandska.

Léčivé přípravky Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml a Enbrel, 50mg/ml inj. sol. jsou v ČR registrovány centralizovaným postupem Společenství. Dotčené šarže nebyly uvedeny na trh ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Keytruda, 25mg/ml inf. cnc. sol. 1x4ml nebo Enbrel, 50mg/ml inj. sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

12.08.2022