ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Ivermectina a Ivermin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Ivermectina, 6mg tbl. 4 a Ivermin, 6mg tbl. 4  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Ivermectina, 6mg tbl. 4, šarže číslo 382820, doba použitelnosti 22.12.2022 a Ivermin, 6mg tbl. 4, šarže číslo SC2025, doba použitelnosti 07/2023 na území Mexika.

Léčivé přípravky Ivermectina, 6mg tbl. 4 a Ivermin, 6mg tbl. 4 nejsou v ČR registrovány. Šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Ivermectina, 6mg tbl. 4 a Ivermin, 6mg tbl. 4 a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti

27.11.2020