ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Gulucatime a Glucantime

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Gulucatime a Glucantime.    

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělků léčivých přípravků Gulucatime, 1,5 g/5 ml, inj. sol., šarže č. II18-058, doba použitelnosti 10/2021 a Glucantime 1,5 g/5 ml, inj. sol., šarže č. II-089, doba použitelnosti 02/2021. Padělané balení LP Gulucatime je v anglické a francouzské jazykové verzi a bylo zachyceno na území Íránu a balení LP Glucantime je v anglické jazykové verzi a bylo zachyceno na území Pákistánu.

Léčivý přípravek Gulucatime není v ČR registrován.
Léčivý přípravek Glucantime je v ČR předmětem specifického léčebného programu.
Oba léčivé přípravky jsou antiparazitika a jsou určeny k léčbě viscerální a kožní formy leishmaniózy.

Výše uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Gulucatime a Glucantime a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

29. 4. 2019