ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Durateston a Deca-Durabolin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Durateston a Deca-Durabolin, 50mg/ml.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivých přípravků Durateston, šarže 54621 (exp. 06/2024), 53897 (exp. 06/2023), 25355 (neznámá doba použitelnosti) a Deca-Durabolin, 50mg/ml, šarže 14526 (exp. 05/2025). Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie. 

Léčivé přípravky Durateston a Deca-Durabolin nejsou v ČR registrovány a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Durateston a Deca-Durabolin, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

3. 3. 2023