Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Coveram, Coversyl

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků Coveram 5mg/5mg tbl., Coveram 10mg/10mg tbl., Coversyl 5mg tbl.  

SÚKL obdržel od irské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivých přípravků Coveram 5mg/5mg tbl., Coveram 10mg/10mg tbl., Coversyl 5mg tbl. viz níže:

Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Coveram 5mg/5mg

289378

07/2022

283637

05/2022

282640

05/2022

278641

02/2022

Coveram 10mg/10mg

272290

08/2021

283914

07/2022

275105

12/2021

Coversyl 5mg

278635

02/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padělaná balení byla zachycena na území Malajsie a Spojených arabských emirátů.

Léčivé přípravky Coveram 5mg/5mg tbl., Coveram 10mg/10mg tbl., Coversyl 5mg tbl. nejsou v ČR registrovány a uvedená šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Coveram 5mg/5mg tbl., Coveram 10mg/10mg tbl., Coversyl 5mg tbl., a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

10. 6. 2021