ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Co-Diovan a Adcetris

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Co-Diovan 160mg/12,5mg a Adcetris 50mg.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Co-Diovan 160mg/12,5mg, 30 tablets, č.š. HP5532, doba použitelnosti: neuvedena a Adcetris 50mg, powder, 1 vial, č.š. 11682910, s dobou použitelnosti 09/2022 a č.š. 11945829 s dobou použitelnosti 12/2023.

Léčivý přípravek Co-Diovan není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Adcetris je v ČR registrován centralizovaným postupem. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Adcetris potvrdil, že tyto šarže nebyly dodány na trh v ČR

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Co-Diovan 160mg/12,5mg a Adcetris 50mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

17.8.2023