ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Cialis

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Cialis 5mg a Cialis 20 mg.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků přípravku Cialis 5 mg, velikost balení 4 tablety, šarže C599653 a Cialis 20 mg ve velikostech balení 4 tablety, šarže A91377K a 30 tablet, šarže A890217K. Paděláná balení byla zachycena pravděpodobně na území Mexika. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Utrecht, potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Cialis 20 mg ve velikosti balení 4 tablety je v ČR registrován a je indikován k léčbě poruch erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Léčivé přípravky Cialis 20 mg ve velikiosti balení 30 tablet a Cialis 5 mg ve velikosti balení 4 tablety nejsou v ČR registrovány. Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivých přípravků Cialis 5 mg a 20 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti

24. 8. 2022