Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Chloroquine (Cloroquine), Samquine, Niruquine - aktualizace ze dne 26.6.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Chloroquine (Cloroquine), Samquine, Niruquine .  

Světová zdravotnická organizace (WHO) informuje o výskytu padělků léčivých přípravků uvedených níže s uvedením čísla šarže, doby použitelnosti a místa záchytu:

Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Místo záchytu

Chloroquine Phosphate (100mg)

660

05/2021

Kamerun

Chloroquine phosphate (250mg)

660

09/2022

Chloroquine Phosphate 250mg

EBT 2542

10/2022

Cloroquine 250mg

1605059

04/2023

Demokratická republika Kongo

Chloroquine Phosphate 250mg

065622

11/2022

Samquine 100 (100mg)

NBJT01

10/2022

Nigérie, Francie

Chloroquine phosphate tablets B.P 100mg

HV1116

05/2023

Nigérie

Chloroquine phosphate tablets B.P 100mg

NBJT02

10/2022

Niruquine (100mg)

N/A

08/2022

Výše uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrovány.

Výše uvedené šarže dotčených léčivých přípravků nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků do ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

28.4.2020

 

Aktualizace ze dne 26.6.2020

WHO aktualizuje informaci o výskytu padělků léčivých přípravků uvedených níže s uvedením čísla šarže, doby použitelnosti a místa záchytu:

Název léčivého přípravku

Číslo šarže

Doba použitelnosti

Místo záchytu

Chloroquine phosphate tablets (100mg)

660

04/2023

Kamerun

Chloroquine phosphate tablets BP 100mg

660

08/2022

Kamerun

Chloroquine phosphate tablets BP 100mg

N/A

06/2022

Burkina Faso

Chloroquine phosphate tablets BP 100mg

ET9274

05/2022

Burkina Faso

Chloroquine phosphate tablets BP 100mg

05

06/2022

Burkina Faso

Niruquine (100mg)

N/A

08/2022

Burkina Faso, Francie

Chloroquine phosphate tablets B.P 100mg

NBJT02

10/2022

Francie

Výše uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrovány.

Výše uvedené šarže dotčených léčivých přípravků nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků do ČR.