ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Augmentin and Amoxicillin Clavulanate Potassium a Bactoclav

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivých přípravků  Augmentin and Amoxicillin Clavulanate Potassium a Bactoclav.  

Světová zdravotnická organizace informuje o výskytu padělku léčivých přípravků Augmentin and Amoxicillin Clavulanate Potassium, šarže číslo 35405327A, doba použitelnosti 10/2020 a Bactoclav, šarže číslo BSTU0039, doba použitelnosti 05/2020Padělané balení léčivého přípravku Augmentin and Amoxicillin Clavulanate Potassium je v anglické jazykové verzi a padělané balení léčivého přípravku Bactoclav je ve francouzské jazykové verzi. Balení byla zachycena na území Haiti.

Výše uvedené léčivé přípravky nejsou v ČR registrovány a dotčené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivých přípravků Augmentin and Amoxicillin Clavulanate Potassium a Bactoclav a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti                                  

23. 10. 2019