ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravu Cialis 5mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 5mg.   

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Cialis 5 mg, velikost balení 28 tablet, šarže D236882 s datem expirace 17.11.2024. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Turecka.   

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Eli Lilly Nederland B.V., Utrecht, potvrdil, že uvedená šarže nebyly dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Cialis 5 mg ve velikosti balení 28 tablet je v ČR registrován a je indikován k léčbě poruch erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Cialis 5 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

20.1.2023