ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml inj.sol.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml, inj. sol. 1x5 amp. šarže 1708056, doba použitelnosti 08/2022. 

Léčivý přípravek Zadilaxol, 10mg/2ml, inj. sol. 1x5 amp. není v ČR registrovaný, Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.  

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Zadilaxol, 10mg/2ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

1.11.2022