ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Xeomin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Xeomin, 100SU inj. plv. sol. 1.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Xeomin, 100SU inj. plv. sol. 1., číslo šarže 922019, doba použitelnosti 04/2022. Padělaná balení byla zachycena na území Ruska a neobsahovala deklarovanou účinnou látku.

Léčivý přípravek Xeomin je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován k symptomatické léčbě různých forem spasmatu a chronické sialorey u dospělých.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků, držitel rozhodnutí o registraci potvrdil, že nebyla dodána do ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Xeomin, 100SU inj. plv. sol. 1., a to telefonicky na
 +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti

20.10.2020