ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Vitamin C Injektopas 7,5 g / 50 ml.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Vitamin C Injektopas 7,5 g / 50 mlšarže 0220, doba použitelnosti 04/2024. Padělek byl zachycen na území Peru. 

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE GMBH, Giessen, potvrdil, že uvedená šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Léčivý přípravek Vitamin C Injektopas 7,5 g / 50 ml je v ČR registrován národním postupem pod názvem Vitamin C Injektopas 150mg/ml inf. cnc. sol. 50ml a je indikován k prevenci a terapii stavů klinického nedostatku vitaminu C, který nemůže být odstraněn výživou ani perorálním podáváním a methemoglobinemie v dětském věku. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Vitamin C Injektopas 7,5 g / 50 ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.   

  

Oddělení závad v jakosti 

6.1.2023