ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol., exp. 15.12.2022. Na uvedeném přípravku nebylo uvedeno číslo šarže, od originálního léčivého přípravku se lišilo velikostí balení a uzávěrem. Padělané balení pocházelo z Polska. 

Léčivý přípravek Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol. není v ČR registrován. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedeným léčivým přípravkem Vitamin C 25 g/100 ml inf. cnc. sol., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti

01.09.2022