ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vicks Vaporub

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Vicks Vaporub, ung.  

SÚKL obdržel od turecké regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Vicks Vaporub, ung., číslo šarže BLB03303, exp. 02/2024. 

Léčivý přípravek Vicks Vaporub, ung., není v ČR registrován.

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Vicks Vaporub, ung., a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti                    

11.1.2024