ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Venvanse - aktualizace ze dne 16.10.2021

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Venvanse, cps. 28 x 70 mg.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Venvanse, cps. 28 x 70 mg, šarže číslo 3190418, s dobou použitelnosti 07/2022. 

Padělaná balení byla zachycena na území Brazílie.

Léčivý přípravek Venvanse, cps. 28 x 70 mg není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Venvanse, cps. 28 x 70 mg a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

11.8.2021

Aktualizace ze dne 16.10.2021

Brazilská regulační autorita informovala o tom, že šetřením bylo zjištěno, že se jednalo o izolovanou událost, padělaná byla pouze dvě balení šarže č. 3190418 léčivého přípravku Venvanse, cps. 28 x 70 mg, tato balení byla identifikována a zničena. Šarže byla uvolněna do distribuce.