ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Vaxigrip Tetra vaccine 0,5ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Vaxigrip Tetra vaccine 0,5ml.  

SÚKL obdržel od izraelské autority informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Vaxigrip Tetra vaccine 0,5 ml, šarže číslo T3J533V, doba použitelnosti 08/2020.  Uvedená šarže byla v hebrejské jazykové verzi.

Léčivý přípravek Vaxigrip Tetra vaccine 0,5 ml je v uvedené síle v ČR registrován avšak předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci společnosti Sanofi Pasteur, Lyon, dále potvrdil, že šarži číslo T3J533V, s dobou použitelnosti 08/2020 předmětného léčivého přípravku neuvedl na český trh. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Vaxigrip Tetra vaccine 0,5 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

22. 1. 2020