ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaných balení léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio.     

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio, 1mg/10ml, číslo šarže LT-96754 s dobou použitelnosti 10/2024.

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Trenbolone Acetate Injectio není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Trenbolone Acetate Injectio, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti

10. 3 .2022