ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Depot 250 mg Eifelfango - Aktualizace ze dne 29.6.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosterone Depot 250 mg Eifelfango.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Depot 250 mg Eifelfango, šarže 20012B s dobou použitelnosti 08/2026. Číslo šarže odpovídá originální šarži léčivého přípravku, která byla určena pro německý trh. Datum použitelnosti u originální šarže bylo 04/2023.

Léčivý přípravek Testosterone Depot 250 mg Eifelfango není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Testosterone Depot 250 mg Eifelfango a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 Oddělení závad v jakosti                    

23.6.2023

Aktualizace ze dne 29. 6. 2023

Na základě dalšího šetření bylo zjištěno, že zachycená padělaná balení nemusí pocházet z legálního distribučního řetězce.