ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 3000mg/10mL.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 3000mg/10mL, šarže číslo LT-91454 s dobou použitelnosti 11/2024.  

Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie. 

Léčivý přípravek Testosterone Enanthate Injection 3000mg/10mL není v ČR registrován a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Testosterone Enanthate Injection 3000mg/10mL, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

     

Oddělení závad v jakosti

10. 3. 2022