ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tecentriq

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tecentriq, 1200mg inf. cnc. sol. 1x20ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Tecentriq, 1200mg inf. cnc. sol. 1x20ml, číslo šarže H0223B08, doba použitelnosti 12/2022. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie.  

Léčivý přípravek Tecentriq, 1200mg inf. cnc. sol. 1x20ml je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Český zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Tecentriq, 1200mg inf. cnc. sol. 1x20ml a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.  


Oddělení závad v jakosti

15.10.2021