ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg.  

SÚKL obdržel od českého zástupce držitele rozhodnutí o registraci informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg, číslo šarže 1J1022, doba použitelnosti 01/2024, určené pro indický trh.

Balení podezřelá z padělání byla zachycena na území Indie.

Léčivý přípravek Targocid® Injection 400 mg je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován k léčbě bakteriálních infekcí.

Dotčená šarže léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Souběžný dovoz do ČR není povolen.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Targocid® Injection 400 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

4.7.2022