ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sotosib 120mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Sotosib, 120mg capsúla.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Sotosib, 120mg capsúla 56, šarže číslo 512710 s dobou použitelnosti 06/2024.

Léčivý přípravek Sotosib, 120mg capsúla 56 není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Sotosib, 120mg capsúla 56, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

5.1.2023