ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Soliris, 300mg inf. cnc. sol. 1x30ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris, 300 mg inf. cnc. sol. 1x30ml, číslo šarže 1000490, doba použitelnosti 07/2022. Padělaná šarže byla distribuována na území Brazílie. Dle sdělení brazilské autority číslo šarže odpovídá originálnímu číslu šarže výrobce, ale správná doba použitelnosti dotčené šaže je 07/2020.

Léčivý přípravek Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml je v ČR registrován centralizovým postupem (reg. č. EU/1/07/393/001). Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.   

 

Oddělení závad v jakosti 

16.4.2021