ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris - aktualizace ze dne 4.7. 2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Soliris, 300mg inf. cnc. sol. 1x30ml  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris, 300mg inf. cnc. sol. 1x30ml, číslo šarže 1003254, doba použitelnosti 05/2021. Padělaná šarže byla distribuována na území Brazílie, dle brazilského zástupce držitele rozhodnutí o registraci neodpovídá číslo šarže originálnímu číslu šarže výrobce.

Léčivý přípravek Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml je v ČR registrován jako léčivý přípravek pro vzácná onemocnění (reg. č. EU/1/07/393/001). Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.   


Oddělení závad v jakosti 

10.6.2020

Aktualizace ze dne 27.6.2020

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority hlášení o výskytu padělku další šarže č.1000706, doba použitelnosti 07/2021 léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 mlUvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Soliris 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Aktualizace ze dne 4.7. 2020

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority hlášení o výskytu dalších tří padělaných šarží léčivého přípravku Soliris, 300 mg inf. cnc. sol. 1x30, a to:

  • šarže č. 1000736, doba použitelnosti 07/2022
  • šarže č. 1000584, doba použitelnosti 03/2021
  • šarže č. 1000602, doba použitelnosti 02/2021

Uvedené šarže byly identifikovány na území Brazílie a byly původně určeny pro trh jiných zemí. V pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR tyto šarže identifikovány nebyly.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s některou z výše uvedených šarží léčivého přípravku Soliris, 300 mg inf. cnc. sol. 1x30 ml, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.