ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Shire Human Albumin 20%

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Shire Human Albumin 20%  

Jedná se o léčivý přípravek Shire Human Albumin 20%, šarže číslo PAA1Q032-AA, doba použitelnosti 02/2018 a šarže číslo VNA1Q149.

Padělané šarže léčivého přípravku byly zachyceny na území Egypta a byly určeny pro egyptský trh. Předmětné šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Shire Human Albumin 20%, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti
26. 4. 2017