ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Saizen 20 mg (8 mg/ml).  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen, 20 mg (8 mg/ml), číslo šarže BA076246, exp. 06/2024. Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

Léčivý přípravek Saizen, 8mg/ml inj. sol. zvl. 1x2,5ml je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován k léčbě poruch růstu u dětí, dospívajících a dospělých s nedostatkem růstového hormonu. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Držitel rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Saizen, 20 mg (8 mg/ml), a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

10. 1. 2022