ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml, číslo šarže AB000569, exp. 03/2023. Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.

Léčivý přípravek Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml je v ČR registrován postupem vzájemného uznávání a je indikován k léčbě poruch růstu u dětí, dospívajících a dospělých s nedostatkem růstového hormonu. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Držitel rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodána na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Saizen, 8 mg/ml inj. sol. zvl. 1X2,5ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti

12. 8. 2022