ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ribamustin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Ribamustin, 100mg/vial inf. plv. sol..  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Ribamustin, 100mg/vial inf. plv. sol., šarže číslo 1808023. Padělaná balení pocházela z Kolumbie.

Léčivý přípravek Ribamustin není v ČR registrovaný a uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Ribamustin, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

20. 4. 2024