ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Restylane Kysse

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Restylane Kysse.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Restylane Kysse, číslo šarže na vnějším obalu 16787-9, číslo šarže na vnitřním obalu 14482-1. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Mexika.

Léčivý přípravek Restylane Kysse není v ČR registrován a uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Restylane Kysse, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.


Oddělení závad v jakosti

19. 4. 2024