Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Praiva

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Praiva 400mg.    

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Praiva, 400 mg, šarže číslo 495818, doba použitelnosti: 06/2020

Padělaná balení byla pravděpodobně zachycena na území Brazílie.

Léčivý přípravek Praiva 400 mg není v ČR registrován a předmětná šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.


Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedeného léčivého přípravku Praiva 400 mg, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

2.6.2020