Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Plaquenil

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Plaquenil, 200 mg 20 tbl.  

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Plaquenil, 200 mg 20 tbl., číslo šarže 9MXA006, doba použitelnosti 05/2022. Padělaná balení byla zachycena na území Mexika a neobsahovala účinnou látku.

Léčivý přípravek Plaquenil, 200 mg tbl. flm. 60 je v ČR registrován národním postupem, avšak pouze ve velikosti balení 60 tablet. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Plaquenil, 200mg 20 tbl, a to telefonicky na +420 272 185 213, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti

30.6.2020