ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines .  

SÚKL obdržel od WHO informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines, č.š. EH9899, s dobou použitelnosti 09/2021.

Padělaná balení v anglické jazykové verzi byla zachycena na území Íránské islámské republiky.

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnost Pfizer spol. s r.o., potvrdil, že dotčená šarže nebyla dodána do České republiky. Šarže č. EH9899 nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Léčivý přípravek Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines je v ČR registrován centralizovaným postupem Společenství jako léčivý přípravek Comirnaty, 30 mcg/dáv, inj. cnc. dis. 195 x 0,45 ml a je používán pro prevenci onemocnění COVID-19, které způsobuje virus SARS-CoV-2.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccines, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti

9. 11. 2021