ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml, číslo šarže H0569B05, exp. 24.1.2024. Padělaný přípravek byl zachycen na území Libanonu a Íránu.

Léčivý přípravek Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml je v ČR registrován centralizovaným postupem společenství a je indikován k léčbě dospělých pacientů s rakovinou prsu (karcinomem prsu).

Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci potvrdil, že tato šarže nebyla dodány na trh v ČR.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením výše uvedených šarží léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1X14ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti                    

27. 2. 2024