ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml.   

SÚKL obdržel od mexické regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml, šarže H034B08, doba použitelnosti 16.1.2022, šarže V4322H37, doba použitelnosti 01/2022 a šarže V0498B16, doba použitelnosti 09/2023Padělaný přípravek byl zachycen pravděpodobně na území Mexika.  

Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Roche Registration GmbH, Grenzach-Wyhlen, potvrdil, že uvedené šarže nebyly dodány na trh v ČR.

Léčivý přípravek Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml je v ČR registrován centralizovaným postupem a je indikován u dospělých pacientů k léčbě karcinomu prsu. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Perjeta, 420mg inf. cnc. sol. 1x14ml, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti

23. 8. 2022