Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pentaglobin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pentaglobin, 50 mg/ml inf. sol. 1x10 ml.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Pentaglobin, 50 mg/ml inf. sol. 1x10ml, šarže číslo B146088, doba použitelnosti 29.07.2022 zachyceného na území Íránu. Padělaná balení byla v německé jazykové verzi.

Léčivý přípravek Pentaglobin, 50 mg/ml inf. sol. 1x10ml není v ČR registrován. Šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s balením výše uvedené šarže léčivého přípravku Pentaglobin, 50 mg/ml inf. sol. 1x10ml, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz


Oddělení závad v jakosti

27.11.2020