ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Pascorbin 150 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Pascorbin 150 mg.   

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělaného balení léčivého přípravku Pascorbin 150 mg, šarže 0203, doba použitelnosti 03/2024. Padělané balení bylo zachyceno na území Turecka. 

Léčivý přípravek Pascorbin 150 mg v je v ČR registrován národním postupem pod názvem Vitamin C Injektopas a je používán jako prevence a terapie stavů klinického nedostatku vitaminu C. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Pascorbin 150 mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti 

18. 11. 2022