ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Panzyga

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Panzyga.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku přípravku Panzyga, šarže K110A8285 s datem expirace 02/2024. Padělek byl zachycen pravděpodobně na území Brazílie.   

Léčivý přípravek Panzyga je v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků v ČR. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Panzyga, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

  

Oddělení závad v jakosti  

21.1.2023