ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskytu padělku léčivého přípravku  Ozempic, inj. sol. pep..   

SÚKL obdržel od WHO informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Ozempic, inj. sol. pep., čísla šarží: LP6F832, NAR0074

Léčivý přípravek Ozempic je v ČR registrován centralizovaným postupem. 

Uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, potvrdil, že šarže nebyly dodány na trh v ČR

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Ozempic, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

21. 6. 2024