ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaného balení léčivého přípravku Ozempic.   

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic 1,34mg, injekční roztok, číslo šarže  MP5A064 s datem exspirace 10/2025. Padělaná balení byla zachycena pravděpodobně na území Brazílie.  

Léčivý přípravek Ozempic v uvedené síle a prezentaci není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků. 

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Ozempic, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

Oddělení závad v jakosti 

12.1.2024