ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaných balení a balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Ozempic 1mg.   

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělaných balení léčivého přípravku Ozempic 1mg, číslo šarže MP5E511, doba použitelnosti 07/2025 a balení podezřelých z padělání léčivého přípravku Ozempic 1mg, číslo šarže NP5G866 , doba použitelnosti 12/2025. Padělaná a podezřelá balení byla zachycena na území Velké Británie a byla v německé jazykové verzi. 

Léčivý přípravek Ozempic je v ČR registrován centralizovaným postupem. 

Uvedená šarže byla identifikována v údajích o distribuci neregistrovaných léčivých přípravků. Zástupce držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, potvrdil, že šarže nebyla určena pro český trh. Distributory bylo potvrzeno, že šarže nebyly na český trh dále dodány.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s podezřelým balením léčivého přípravku Ozempic 1mg, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

   

Oddělení závad v jakosti 

6.10.2023